SẢN PHẨM MỚI...click here
Bộ phát hiện dấu vết đa năng sử dụng bột từ Model: BTK - M6L
Bộ phát hiện dấu vết đa năng sử dụng bột từ Model: BTK - M6L bao gồm: 01 Hộp bột từ màu đen 30g, 01 Hộp bột từ màu xám 30g, 01 Hộp bột từ màu nhũ trắng 30g ...  1