SẢN PHẨM MỚI...click here
Nguồn sáng đa năng 1000M
Sử dụng sạc pin(sạc thông thường hoặc pin trên xe ô tô) 12V. Có thể cầm tay, đặt trong vali hoặc đeo vai. Điều chỉnh nguồn sang; Chống thấm nước...


Nguồn sáng đa năng 500M
Sử dụng pin sạc (sạc thông thường hoặc sạc đặc trên ô tô) 12V. Có thể cầm tay, đặt trong vali hoặc đeo vai. Có chức năng điều chỉnh nguồn sáng...


  1