SẢN PHẨM MỚI...click here
Pin sạc máy đo tốc độ PHOTO LASER
Pin sạc máy đo tốc độ PHOTO LASER:

- Dung lượng: Li-Ion 3,7 VDC  4200mAh


  1