SẢN PHẨM MỚI...click here

Sản phẩm » Máy đo nồng độ cồn trong hơi thở LIFELOC FC20

Máy đo nồng độ cồn trong hơi thở LIFELOC FC20
image_197.JPG

Phóng to

THÔNG TIN SẢN PHẨM
 • Hai chế độ họat động: không cần ng thi và có s dng ng thi

 • Cảm biến: Sử dụng tế bào cảm biến nhiên liệu hoá học tiên tiến chất lượng cao

 • Hệ thống bơm: Hệ thống bơm kích thích điện tử tự động.

 • Đơn vị đo lường: Tiêu chuẩn mg/l (Nhà máy có thể thiết lập bất cứ tiêu chuẩn nào khác: mg/100ml; g/l; %oBAC; %BAC).

 • Phạm vi làm việc: 0,000 – 3.000mg/l

 • Thời gian trả kết quả: <10 giây;

 • Thời gian khôi phục: <30 giây.

 • Độ chính xác: <0,400 +/-0,020mg/l; 0,400-1,000 +/-5%; 1,000-2,000 +/-20%; DOT Approved at +/- .005BAC to .100BAC and +/- 5% above.

 • Nhiệt độ vận hành: từ 0°C đến 60 °C

 • Bộ lưu trữ: 10.000 trường hợp.

 • Có khả năng lưu trữ các thông tin:

               -   Tên người bị kiểm tra (hoặc số ID: số chứng minh thư; số hộ chiếu; số giấy phép lái xe; số xe … ).
               -   Kết quả kiểm tra: Định tính; Định lượng.
               -   Thời gian kiểm tra: Ngày/ Tháng/Năm  Giờ : Phút;.
               -   Địa điểm kiểm tra;
               -   Người kiểm tra …

 • Tích hợp không dây (Bluetooth) đồng bộ với máy in tại chỗ hoặc kết nối với máy tính để in kết quả kiểm tra.

 • Kích thước (mm): 66 x 127 x 33.

 • Trọng lượng (gram): 255.

 • Nguồn: Pin (4 pin AA).

 • Màn hình hiển thị (mm) LCD: 42,5 x 21,3. • Giới thiệu
 • Đặc điểm kỷ thuật
 • Thông số kỷ thuật
 • Catalog
Model: LIFELOC FC20
Hãng sản xuất: LIFELOC TECHNOLOGIES INC. - MỸ

 • Hai chế độ họat động: không cần ng thi và có s dng ng thi

 • Cảm biến: Sử dụng tế bào cảm biến nhiên liệu hoá học tiên tiến chất lượng cao

 • Hệ thống bơm: Hệ thống bơm kích thích điện tử tự động.

 • Đơn vị đo lường: Tiêu chuẩn mg/l (Nhà máy có thể thiết lập bất cứ tiêu chuẩn nào khác: mg/100ml; g/l; %oBAC; %BAC).

 • Phạm vi làm việc: 0,000 – 3.000mg/l

 • Thời gian trả kết quả: <10 giây;

 • Thời gian khôi phục: <30 giây.

 • Độ chính xác: <0,400 +/-0,020mg/l; 0,400-1,000 +/-5%; 1,000-2,000 +/-20%; DOT Approved at +/- .005BAC to .100BAC and +/- 5% above.

 • Nhiệt độ vận hành: từ 0°C đến 60 °C

 • Bộ lưu trữ: 10.000 trường hợp.

 • Có khả năng lưu trữ các thông tin:

               -   Tên người bị kiểm tra (hoặc số ID: số chứng minh thư; số hộ chiếu; số giấy phép lái xe; số xe … ).
               -   Kết quả kiểm tra: Định tính; Định lượng.
               -   Thời gian kiểm tra: Ngày/ Tháng/Năm  Giờ : Phút;.
               -   Địa điểm kiểm tra;
               -   Người kiểm tra …

 • Tích hợp không dây (Bluetooth) đồng bộ với máy in tại chỗ hoặc kết nối với máy tính để in kết quả kiểm tra.

 • Kích thước (mm): 66 x 127 x 33.

 • Trọng lượng (gram): 255.

 • Nguồn: Pin (4 pin AA) . 

 • Màn hình hiển thị (mm) LCD: 42,5 x 21,3.


 • Hai chế độ họat động: không cần ng thi và có s dng ng thi

 • Cảm biến: Sử dụng tế bào cảm biến nhiên liệu hoá học tiên tiến chất lượng cao

 • Hệ thống bơm: Hệ thống bơm kích thích điện tử tự động.

 • Đơn vị đo lường: Tiêu chuẩn mg/l (Nhà máy có thể thiết lập bất cứ tiêu chuẩn nào khác: mg/100ml; g/l; %oBAC; %BAC).

 • Phạm vi làm việc: 0,000 – 3.000mg/l

 • Thời gian trả kết quả: <10 giây;

 • Thời gian khôi phục: <30 giây.

 • Độ chính xác: <0,400 +/-0,020mg/l; 0,400-1,000 +/-5%; 1,000-2,000 +/-20%; DOT Approved at +/- .005BAC to .100BAC and +/- 5% above.

 • Nhiệt độ vận hành: từ 0°C đến 60 °C

 • Bộ lưu trữ: 10.000 trường hợp.

 • Có khả năng lưu trữ các thông tin:

               -   Tên người bị kiểm tra (hoặc số ID: số chứng minh thư; số hộ chiếu; số giấy phép lái xe; số xe … ).
               -   Kết quả kiểm tra: Định tính; Định lượng.
               -   Thời gian kiểm tra: Ngày/ Tháng/Năm  Giờ : Phút;.
               -   Địa điểm kiểm tra;
               -   Người kiểm tra …

 • Tích hợp không dây (Bluetooth) đồng bộ với máy in tại chỗ hoặc kết nối với máy tính để in kết quả kiểm tra.

 • Kích thước (mm): 66 x 127 x 33.

 • Trọng lượng (gram): 255. 

 • Nguồn: Pin (4 pin AA) . 

 • Màn hình hiển thị (mm) LCD: 42,5 x 21,3.