SẢN PHẨM MỚI...click here

Sản phẩm » Ống thổi máy đo nồng độ cồn LIFELOC FC20

Ống thổi máy đo nồng độ cồn LIFELOC FC20
image_254.jpg

Phóng to

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Ống thổi máy đo nồng độ cồn LIFELOC FC20:

-          Xuất xứ: Lifeloc Technologies Inc. – Mỹ

-          Chất lượng: mới 100%

-          Bảo hành: 03 tháng

-          Giá bán: 22.000 VNĐ


  • Giới thiệu
  • Đặc điểm kỷ thuật
  • Thông số kỷ thuật
  • Catalog

Ống thổi máy đo nồng độ cồn LIFELOC FC20:

-          Xuất xứ: Lifeloc Technologies Inc. – Mỹ

-          Chất lượng: mới 100%

-          Bảo hành: 03 tháng

-          Giá bán: 22.000 VNĐ


Ống thổi máy đo nồng độ cồn LIFELOC FC20:

-          Xuất xứ: Lifeloc Technologies Inc. – Mỹ

-          Chất lượng: mới 100%

-          Bảo hành: 03 tháng

-          


Ống thổi máy đo nồng độ cồn LIFELOC FC20:

-          Xuất xứ: Lifeloc Technologies Inc. – Mỹ

-          Chất lượng: mới 100%

-          Bảo hành: 03 tháng

-          


Dữ liệu đang cập nhật...