SẢN PHẨM MỚI...click here

Website Diệt Côn Trùng

Sự có mặt của các loài côn trùng đã giúp làm đa dạng sự sống, góp phần quan trọng để cân bằng hệ sinh thái. Tuy nhiên, tập tính sinh sống và phát triển của một số loài trong số chúng lại có ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của con người. Đã có nhiều biện pháp diet con trung dành cho loài gián, chuột, mối… tuy không vĩnh viễn nhưng đã diet con trung trong một khoảng thời gian nhất định. Những phương pháp diet con trung đó cũng giúp cho nhiều gia đình tránh được những tác hại do các loài côn trùng gây ra. Vậy những phương pháp diet con trung đó như thế nào?


Đối với phương pháp diet con trung cho loài mối, do mối có số lượng đàn vài ngàn con và hoạt động theo kết cấu đoàn kết, phức tạp gây ảnh hưởng đến các tài sản của con người. Diet con trung cho loài mối bằng phương pháp sinh hóa đảm bảo hiệu quả cao và lâu dài cho công trình của bạn.
Để diet con trung cho loài gián, ta cần dùng phương pháp diet con trung bằng phương pháp sinh hóa lây nhiễm không chỉ diệt số lượng nhiều, cả đàn mà hơn nữa thói quen ăn xác chết đồng loại của loài vật này cũng khiến tăng số lượng gián bị diệt nhiều hơn.
Diet con trung cho loài chuột theo phương pháp vật lý sử dụng các loại bẫy lồng, bẫy răng cưa, bẫy hình bán nguyệt… kết hợp các loại keo dính chuột, bã diệt chuột trộn lẫn với thức ăn theo phương thức diệt ngay lập tức hay lây nhiễm để nâng cao hiệu quả về số lượng trong một đàn chuột.
Điều quan trọng là bạn cần xác định được phương pháp diet con trung phù hợp, thời điểm và cách diet con trung như thế nào để đạt được hiệu quả như ý, dài lâu.