SẢN PHẨM MỚI...click here

Website HACH COMPANY

Trước hiện trạng nguồn nước sinh hoạt và nguồn nước thải của con người đang bị ô nhiễm trầm trọng thì các nhà nghiên cứu về quan trắc môi trường cho rằng cần phải có những thiết bị thí nghiệm, thiết bị phân tích nước, thiết bị phân tích nước hiện trường chất lượng cao để bổ sung cho các trạm quan trac nuoc mat, quan trac, quan trắc nước thải để đem đến những kết quả phân tích nước thải, phan tich nuoc hien truong có độ chính xác hơn.Được tồn tại và phát triển trên thế giới rất mạnh mẽ HACH COMPANY du nhập vào Việt Nam và trở thành một doanh nghiệp vững mạnh trong lĩnh vực cung cấp các thiet bi thi nghiem, thiet bi phan tich nuocphan tich nuoc thai… dành cho công việc nghiên cứu về quan trac moi truong tại các trạm quan trắc nước mặt, quan trac nuoc thai.

Ngoài ra HACH COMPANY còn cung cấp những thiết bị dành cho các trạm quan trắc tự động, những trạm quan trac tu dong này sẽ mang đến những kết quả có độ chính xác cao và trong thời gian nhanh nhất.