SẢN PHẨM MỚI...click here

Website In Tờ Rơi

Một tờ rơi (tờ bướm, leaflet) khi được tung ra thị trường để đến với đối tượng quảng cáo thì mẫu in to roi đó phải được truyền tải một cách trọn vẹn thông điệp của chủ nhân (doanh nghiệp) để hiệu quả quảng cáo, chiêu thị đạt cao nhất.


Muốn vậy, in to roi (tờ bướm, leaflet) phải đạt được các yếu tố sau đây:
- Mẫu in to roi phải đẹp, đặc trưng, đặc biệt và giàu cảm xúc.
- Mẫu in to roi phải phù hợp với từng đối tượng khách hàng mục tiêu khác nhau
- Mẫu in to roi phải ngắn gọn, dễ hiểu, nêu được vấn đề cốt lõi (trọng tâm của thông điệp hay chiến dịch quảng cáo).
- Các mẫu in to roi đến tay khách hàng mục tiêu đúng thời điểm.

Với dịch vụ in to roi chuyên nghiệp của chúng tôi, quý doanh nghiệp không cần phải bận tâm đến những yếu tố nêu trên nữa. Chuyên trang Thiết kế & In to roi sẽ chuẩn bị và thực hiện một cách tốt nhất mà khách hàng có thể có được những mẫu in to roi chất lượng.